Go to Top

Sesam

SESAM er et industrielt dør- og portåbningssystem som kan åbne fra 1 til 999 forskellige døre/porte og lagersystemer. Sesam anvendes ligeledes til åbning/lukning af bomme, tænd/sluk funktion til ventilatorsystemer, projektører etc. Systemet er fleksibelt, ukompliceret og bygger på moderne digitale principper.

Sendere for forskellige behov
Senderne findes i flere forskellige modeller. Fra de mest enkle som kun har en enkelt funktion til de mest avancerede, som kan styre helt op til 999 forskellige funktioner.
De mest avancerede sendere kan endda områdekodes, hvilket betyder, at kun de sendere og modtagere som er områdekodet kan arbejde sammen.
Senderne er forberedte til montering i biler ved hjælp af en speciel holder. Senderen monteres da i en særskilt holder og spændingsforsynes fra bilens el-system. Ved montering i holder er tastaturet baggrundsbelyst.

Enkel montering af modtagerne
Modtagerne findes til vægmontering med tre relæer samt som plug-in model med et eller tre relæer til montering i et styreskab.