Go to Top

Remotus Jupiter

jupiter 8 wwwRemotus Jupiter – Vores standardserie af radiostyringssystemer

Remotus Jupiter er Åkerströms serie med standardiserede produkter til radiostyring. De er robuste, pålidelige og er fremstillet til at passe til de fleste kraner, traverser og anden maskinstyring indenfor f.eks. bearbejdnings-, stålværks-, beton- og procesindustrien.

Enkelt at installere og anvende
I Jupiterserien findes der forskellige sendere og modtagere at vælge imellem, afhængig at anvendelsesområdet. En enkel version som håndterer tre bevægelser i to hastigheder samt en ekstra funktion og en mere kompleks version som håndterer tre bevægelser i to hastigheder samt tre ekstra funktioner. Begge versionerne findes som manipulatorsendere (Joysticksendere) og knapsendere.

58905- 0103Robuste og pålidelige
Remotus Jupiter serien er konstrueret for at give den sikkerhed og pålidelighed som kræves af trådløse styringer til krævende industrielle miljøer. Ofte er det store temperatursvingninger, støv, vibrationer, olie og luftfugtighed. I den nye serie har både konstruktion og materialevalg gjort produkterne endnu mere robuste. Der er lagt stor vægt på at udforme senderne så de bliver ergonomisk rigtige at arbejde med samt at de er lette at bruge.

Sikker radiooverførsel
Jupitersystemet har en stor sikkerhed af de overførte radiosignaler ved hjælp af en cyklisk checksum (CRC) på hele 16 bit. Modtageren har dobbelte mikroprocessorer som ligger og kontrolovervåger hinanden. En meddelelse kontrolleres inden relæfunktionen aktiver i modtageren. Fejlkommandoer udebliver og sikkerheden øges. Diagnostiske tests udføres under brug. Systemet anvender de generelle frekvensbånd på 433 MHz. Flere funktioner sammenkobler automatisk sendere og modtagere på en ledig frekvens og dermed dele samme frekvensbånd.

Let programmering af funktioner
Programmering af knapfunktioner, frekvens, slukketid og bestående/momentane funktioner sker let via tastaturet. Senderne kan endda programmeres via en PC med et almindeligt terminalprogram. På Jupitersenderne lagres sendernes konfiguration på et CIM-kort (Configuration Information Module). Dette gør at sendernes programmering meget enkelt kan flyttes over til en anden sender når f.eks. en hovedsender skal erstattes af en reservesender. CIM-kortet sidder beskyttet under drift men er let tilgængelig ved service.

Remotus Jupiter sendere og modtagere