Remotus Mercury – Vores skræddersyede serie af radiostyringssystemer

Remotus Mercury er Åkerströms serie af skræddersyede produkter til radiostyring af kraner, traverser og anden maskinstyring indenfor f.eks. bearbejdnings-, stålværks-, og procesindustrien. Produkterne er opbygget i moduler og hvert system er skræddersyet efter hver enkelt kundes specifikke ønsker og behov. Såvel funktioner, frekvenser, design og layout kan tilpasses.

Skræddersyede løsninger

Remotus Mercury serien er konstrueret til at give den sikkerhed og pålidelighed som kræves af en trådløs styring til de krævende industrielle miljøer, hvor der ofte er store temperaturforskelle, støv, vibrationer, olie og fugt. I den nye serie er både konstruktion og materialevalg i fokus, for at gøre produkterne endnu mere robuste. Der er lagt stor vægt på at udformningen af senderne er ergonomisk rigtig udformet samt at de skal være enkle at bruge. Produkterne i Mercuryserien er modul opbygget, hvilket gør dem meget fleksible at tilpasse og modificere til den enkelte kundes specifikke behov.

Fleksibel og sikker frekvenshåndtering

Mercury kan bruges på flere frekvensbånd, både de generelle bånd på 433 MHz og de individuelle frekvensbånd på 410-500 MHz. Der findes flere måder der automatisk kan sammenkoble sendere og modtagere på en ledig frekvens og dele samme frekvensbånd. En sender kan manøvrere flere objekt (flerkransdrift), og et objekt kan manøvreres fra flere sendere (flerførerdrift). Kan leveres med duplex-funktion, som kan sende information tilbage til senderen med f.eks. vægtinformationer.

Overflytbar konfigurering

Sendernes konfiguration gemmes på et beskyttet CIM-kort (Configuration Information Module). Dette gør, at senderens konfiguration let kan overflyttes til en anden sender, f.eks. en reservesender.

Remotus Mercury skræddersys individuelt efter hver enkelt kundes ønske. Systemet er konstrueret således, at det giver den nødvendige sikkerhed, som kræves til trådløs styring i krævende industrielle miljøer. Det kan være miljøer, hvor særligt temperaturforskelle, støv, vibrationer, olie og fugt har betydning for arbejdet. 

Radiosystemet er IP65 klasse og giver mulighed for flerføredrift. Du får en duplexfunktion. Remotus Mercury giver en sikker radiooverførsel med kontinuerlig frekvensshopping og TDMA. Du får en flytbar konfigurering via et CIM-kort. Det bedste er, at Remotus Mercury er designet ergonomisk, og derfor er det let at bruge for kranføreren.

Fordele ved Remotus Mercury

Der er flere fordele forbundet til Remotus radiostyringssystemet, og disse fordele er naturligvis også gældende for Remotus Mercury. Du får her de fem fordele, der særligt gør sig gældende ved dette systemet.

  1. Systemet gør det muligt for operatøren at kontrollere kranen fra en sikker afstand, hvilket reducerer risikoen for ulykker og skader.
  2. Det gør det muligt for operatøren at udføre kranopgaver mere præcist og effektivt.
  3. Systemet mindsker belastningen på vejene og reducerer luftforureningen fra transport af kraner.
  4. Remotus Mercury kan øge produktiviteten og effektiviteten ved at give operatøren en direkte kontrol over kranens bevægelser.
  5. Radiostyringssystemet indeholder avancerede funktioner som f.eks. joysticks eller bevægelsessensorer, der kan hjælpe operatører med at styre kranen endnu mere præcist.