Remotus Jupiter – Vores standardserie af radiostyringssystemer

Remotus Jupiter er Åkerströms serie med standardiserede produkter til radiostyring. De er robuste, pålidelige og er fremstillet til at passe til de fleste kraner, traverser og anden maskinstyring indenfor f.eks. bearbejdnings-, stålværks-, beton- og procesindustrien.

Enkelt at installere og anvende

I Jupiterserien findes der forskellige sendere og modtagere at vælge imellem, afhængig at anvendelsesområdet. En enkel version som håndterer tre bevægelser i to hastigheder samt en ekstra funktion og en mere kompleks version som håndterer tre bevægelser i to hastigheder samt tre ekstra funktioner. Begge versionerne findes som manipulatorsendere (Joysticksendere) og knapsendere.

Robuste og pålidelige

Remotus Jupiter serien er konstrueret for at give den sikkerhed og pålidelighed som kræves af trådløse styringer til krævende industrielle miljøer. Ofte er det store temperatursvingninger, støv, vibrationer, olie og luftfugtighed. I den nye serie har både konstruktion og materialevalg gjort produkterne endnu mere robuste. Der er lagt stor vægt på at udforme senderne så de bliver ergonomisk rigtige at arbejde med samt at de er lette at bruge.

Sikker radiooverførsel

Jupitersystemet har en stor sikkerhed af de overførte radiosignaler ved hjælp af en cyklisk checksum (CRC) på hele 16 bit. Modtageren har dobbelte mikroprocessorer som ligger og kontrolovervåger hinanden. En meddelelse kontrolleres inden relæfunktionen aktiver i modtageren. Fejlkommandoer udebliver og sikkerheden øges. Diagnostiske tests udføres under brug. Systemet anvender de generelle frekvensbånd på 433 MHz. Flere funktioner sammenkobler automatisk sendere og modtagere på en ledig frekvens og dermed dele samme frekvensbånd.

Let programmering af funktioner

Programmering af knapfunktioner, frekvens, slukketid og bestående/momentane funktioner sker let via tastaturet. Senderne kan endda programmeres via en PC med et almindeligt terminalprogram. På Jupitersenderne lagres sendernes konfiguration på et CIM-kort (Configuration Information Module). Dette gør at sendernes programmering meget enkelt kan flyttes over til en anden sender når f.eks. en hovedsender skal erstattes af en reservesender. CIM-kortet sidder beskyttet under drift men er let tilgængelig ved service.

Jupiter-serien

Jupiter-serien består af en række radiosystemer til kraner. Et radiostyringssystem til kraner er en teknologi, der gør det muligt for en operatør at kontrollere en kran uden at være tæt på den. Dette gøres ved hjælp af en radiostyring, som sender signaler fra en fjernbetjening til kranens bevægelsessystemer. Radiostyringssystemer til kraner gør det muligt for operatøren at bevæge kranen i en række forskellige retninger og højder, samtidig med de kan se, hvad kranen gør gennem et kamera, der er monteret på kranen. 

Du finder flere sendemodeller i serien. Jupiter Era 90 og 100, der kan klare tre bevægelser ved to hastigheder med to ekstra funktioner. Du finder også Jupiter Era 150 i samme serie. Det er et system, der er mere komplekst og kan klare tre bevægelser i to hastigheder og fem ekstra funktioner.

Du finder modellerne i forskellige designs. Den nye Jupiter Era håndsender fås med 4, 6 eller 8 knapper. Afsenderen er designet med et grafisk display som standard. 

Jupiter 800 afsenderen fås med 8, 9 eller 10 knapper. Lysdioderne på hver knap angiver den valgte funktion. En separat lysdiode indikerer batteristatus og operation. Ønsker du at læse mere om vores Jupiter-serie, kan du finde mere information i denne brochure.

Fordele ved et radiostyret system

Fordelene ved radiostyringsystemer til kraner er mange. En af fordelene er at systemet gør det muligt for kranføreren at styre den fra en sikker afstand, hvilket reducerer risikoen for ulykker og skader på både operatøren og omgivelserne. Fjernstyringen er især vigtig i situationer, hvor kranen skal bevæge sig i trange eller farlige områder. 

En anden fordel er, at systemet gør det muligt for kranføreren at udføre opgaven mere præcist og effektivt. Med en radiostyring kan operatøren nemt og præcist kontrollere kranens bevægelser, hvilket kan hjælpe med at minimere fejl og øge produktiviteten. 

Et radiostyringssystem til kraner er også gode for miljøet. Da operatøren kan kontrollere kranen fra en afstand, kan der være mindre behov for at bruge store, tunge køretøjer til at transportere kranen fra sted til sted. Dette kan hjælpe med at reducere belastningen på vejene og mindske luftforureninger fra køretøjerne.