PERSONDATA

I Åkerströms bruger vi enkelte personoplysninger om vores kunder i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. Persondatapolitikken vedrører derfor dig, hvis du for eksempel er i et samarbejde, eller har indgået en aftale, med Åkerströms. 

Hvad er en  personoplysning? En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person. Hos Åkerströms forsørger vi at minimere antallet af personoplysninger vi gemmer, hvilket oftest er begrænset til: 
Navn 
Erhvervsadresse
Telefonnummer
og E-mail

Vi behandler personoplysninger ansvarligt, efter principperne i lovgivningen. Dette betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan til enhver tid kræve dine oplysninger bliver slettet fra vores interne database. Vi gemmer kun oplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. I Åkerströms daglige arbejde overføres der aldrig personoplysninger til tredjepart. Undtagelser vil kun ske på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig.

Hos Åkerströms indsamler og behandler vi kun personoplysninger, når vi kan garantere informationssikkerheden og dermed at dit privatliv er beskyttet. Skulle et sikkerhedsbrud opstå vil vi underrette dig hurtigst muligt.

I henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du ret til: Indsigt i vores behandling af personoplysninger om dig. Berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig. Begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne) og At gøre indsigelse.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Åkerströms ikke behandler dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen. Du bør altid kontakte os først, hvis du mener vores behandling af dine oplysninger er i strid med databeskyttelseslovgivningen.